Cosmo Fit Friday 4式雙人運動: 橡筋繩運動

Cynthia Liu

今個星期的Cosmo Fit Friday繼續教大家做雙人運動,利用一條橡筋繩輔助,就可以鍛鍊到大腿的肌肉,大家都不妨和朋友一齊試下!

更多影片