Cosmo Fit Friday:穴位按摩助強身健體

Karen C.

來到最後一集的穴位按摩,今次中醫師Cinci會教大家一個強身健體的穴位,有效增強抵抗力。

更多影片